De Drie Harten bestaat uit een groep van 8 vrijwilligers die het belangrijk vinden om de gemeenschappelijkheid en saamhorigheid in Geldrop-Mierlo te bevorderen door het organiseren van allerlei sociaal-culturele activiteiten.

De Sichting  is actief sinds november 1946

De volgende leden maken deel uit van het bestuur:

Voorzitter Ad Verhappen Dagelijks bestuur
Secretaris Rob Spijkerboer DB en Secretariaat
Penningmeester Jos Beerens DB en financiën

Leden : contactpersonen voor de diverse evenementen:

 Ria Elbersen en Rob Cobben  Sinterklaas
 Mien Berkers  Dodenherdenking
 Ria Elbersen en Ad Verhappen  Koningsdag
Jean-Louis Kornuijt  Kerststal
Jos Beerens  Kerstboominzameling
Sjef Hoekstra P.R.