Informatie voor de deelnemers

Op dinsdag 13 februari 2024 zal Stichting de Drie Harten voor het eerst de Geldropse Carnavalsoptocht organiseren.

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor deelname aan de Lappegatse optocht 2024.  Mail het volledig ingevulde formulier naar info@dedrieharten.nl . Of op de dag zelf bij Grand café Kastanjehof vanaf 13:00 uur met uitzondering van de wagens deze moeten uiterlijk voor 7 februari 2024 zijn ingeschreven

Als u zich inschrijft voor de optocht geeft u tevens aan kennis te hebben genomen van- en zich te houden aan het Optocht reglement. Dit reglement vindt u tevens op de website www.dedrieharten.nl  Door middel van inschrijving gaat u expliciet akkoord dat er (in de breedste zin van het woord) beelden (foto en/of video) gemaakt en gepubliceerd kunnen worden rondom de optocht en nadien in Residentie ‘Kaffee Katoen’.

De startnummers ontvangt u op de dag zelf in 2voud bij aanmelding. Monteer deze goed zichtbaar op de voor en achterzijde van uw creatie of act.

Opstellen:

Wagens: in de Appelaar, richting de Akert (opstellen vanaf 12.45 uur)

Loopgroepen: in de Akert (opstellen vanaf 13.45 uur)

Start optocht: 14.11 uur Voor extra informatie:

Mail: info@dedrieharten.nl  

Website: www.dedrieharten.nl

Categorieën:

– Scholen / Kinderen ( t/m 16 jaar)

– Individuelen (max 1 persoon)

– Kleine loopgroepen (2t/m5 personen)

– Grote loopgroepen (vanaf 6 personen )

– Wagens (Tractor of oplegger met aanhanger)

– Overige

Bekendmaking van de prijzen

De bekendmaking van de uitslag van de jury vindt plaats op dinsdagmiddag na afloop van de optocht, om 16:30 uur in Kaffee Katoen op het Horecaplein.

Muziek in de optocht!

Wij zijn zuinig op het gehoor van onze deelnemers en toeschouwers. Wagens en loopgroepen met elektronisch muziek hebben dienen de boxen zoveel mogelijk naar de zijkanten te plaatsen.

Zogenaamde “Zuipwagens” worden niet toegelaten.

Dit zijn wagens met extreem hoog geluidniveau en/of ruim alcohol aan boord en/of met feestvierders die een bedenkelijk gedrag ten overstaan van het publiek tentoonspreiden

Blijkt voor of tijdens de optocht dat het toch om een dergelijke zuip- of herriewagen gaat (dit ter beoordeling van de optochtcommissie) dan wordt de wagen resoluut gediskwalificeerd, uit de optocht verwijderd en wordt er geen startgeld uitgekeerd.

Confetti en serpentines

Deelnemers aan de optocht mogen geen overlast veroorzaken door het overmatig verspreiden van strooigoed, confetti, serpentines of andere materialen. Het strooien van beperkte hoeveelheden van afbreekbare materialen is toegestaan, het strooien van niet afbreekbaar materiaal (plastic, piepschuim etc) is verboden! Deelnemers die overlast veroorzaken worden uitgesloten van de optocht en ontvangen geen startgeld.

Startgeld voor Optocht:

Voor alle deelnemers is startgeld beschikbaar. Startgeld wordt na afloop en na uitlopen van de optocht uitgekeerd op het vooraf aangegeven rekeningnummer. Bij diskwalificatie wordt er geen startgeld uitgekeerd.

● De grote wagens krijgen een startgeld van € 300,- (Zie regelement voor voorwaarden en verder ter beoordeling van Optocht commissie).

● Startgeld voor meerijdende prinsenwagens van carnavalsverenigingen is € 150,-

● Muziekgroepen die musicerend meelopen in de optocht: De eerste 3 muziekgroepen bestaande uit 7 of meer personen die inschrijven voor de optocht ontvangen € 100, – ter beoordeling door de jury en de commissie Optocht.

● Voor scholen is er een startgeld van 50,- t.b.v. onkosten vergoeding.

● Voor grote (6 of meer personen) of kleine (2 t/m 5 personen) NIET muziekgroepen is er een startgeld van €50,- en €25 euro respectievelijk, ter beoordeling door de jury en de commissie Optocht.

● Voor individuele personen is er een startgeld van €25 euro.

Prijzengeld

1e Prijs2de Prijs3de Prijs
Wagens350300250
Grote loopgroepen200150125
Kleine loopgroepen12510075
Individueel1007550
Aanmoedigingsprijs50
Kinderoptocht12510075

Reglement voor de optocht:

Art. 11

Iedereen mag aan de optocht deelnemen mits men zich houdt aan de voorschriften en de aanwijzingen van de optocht-commissarissen.

Art. 10

De plaatsen in de optocht worden door de optocht-commissarissen bepaald.

Art. 9

Wettelijke- en Gemeentelijke verordeningen moeten in acht worden genomen. Andermans eigendommen worden niet bevuild of vernield.

Art. 8

Gebruik van alcohol en/of acts die aanstoot geven tijdens de optocht zijn verboden. Deelnemers aan de optocht mogen geen overlast veroorzaken door het overmatig verspreiden van strooigoed, confetti, serpentines of andere materialen. Het strooien van beperkte hoeveelheden van afbreekbare materialen is toegestaan, het strooien van niet afbreekbaar materiaal (plastic, piepschuim etc) is verboden! Deelnemers die overlast veroorzaken worden uitgesloten van de optocht en ontvangen geen startgeld.

Art. 7

Deelnemers wordt verzocht bij de uitbeelding van een act niet stil te staan i.v.m. een gelijkmatige doorstroming van de optocht en laat de afstand tussen de voorgaande/volgende groep niet meer dan 20m worden. Hinderlijk stilstaan en te grote gaten (>20m) leidt tot puntenaftrek. Blijf vooruit en achteruit kijken of je nog aansluiting hebt, niet wordt ingehaald (nummervolgorde handhaven voor de jury).

Art. 6

Carnavalswagens moeten constructief veilig zijn en dienen zich te houden aan de veiligheidsadviezen zoals hieronder vermeld. Wagens worden vooraf geïnspecteerd en onveilige wagens worden uitgesloten van deelname. Wagens/tractoren moeten begeleid worden door 1 persoon per wiel of wiel combinatie i.v.m. gevaar voor kinderen. Startgeld voor wagens geldt voor vrachtwagens met oplegger of tractoren met aanhanger (>8m). Toekenning geschiedt door de organisatoren en volledige deelname aan de optocht (opstellen op de Appelaar tot het einde bij het Horecaplein op de Dommeldalseweg. Wagens mogen niet hoger zijn dan 4,2 meter en niet breder dan 4 meter.

Art. 5

Wij zijn zuinig op het gehoor van onze deelnemers en toeschouwers. Wagens en loopgroepen met elektronisch muziek hebben dienen de boxen zoveel mogelijk naar de zijkanten te plaatsen.

Zogenaamde “Zuipwagens” worden niet toegelaten.

Dit zijn wagens met extreem hoog geluidniveau en/of ruim alcohol aan boord en/of met feestvierders die een bedenkelijk gedrag ten overstaan van het publiek tentoonspreiden

Blijkt voor of tijdens de optocht dat het toch om een dergelijke zuip- of herriewagen gaat (dit ter beoordeling van de optochtcommissie) dan wordt de wagen resoluut gediskwalificeerd, uit de optocht verwijderd en wordt er geen startgeld uitgekeerd.

Art. 4

Wagens, loopgroepen of individuelen mogen geen reclame meevoeren. Alleen in Geldrop c.a. gevestigde bedrijven/instellingen kunnen als zodanig aangemerkte reclamewagens laten deelnemen, mits voldaan is aan inschrijving en betaling van de kosten. Reclamewagens gaan aan de eigenlijke optocht vooraf.

Art. 3

Voor ongelukken en/of schades tijdens de optocht zijn de organisatoren niet aansprakelijk. Deelnemers dienen zelf verzekerd te zijn voor deelnemers, wagens, tractoren en opleggers.

Art. 2

De jury is onafhankelijk in de puntentoekenning. De beoordeling door de jury is bindend. De beslissing van de jury wordt niet gemotiveerd. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Art. 1

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de organisatoren.

Veiligheidsadviezen carnavalswagens :

  • Wanneer op de wagen een aggregaat aanwezig is, zorg dan voor een goedgekeurde brandblusser, bij voorkeur een poederblusser.
  • Maak bij voorkeur geen gebruik van materialen zoals plastic en piepschuim, of andere brandbare stoffen. Wanneer bij de aankleding van de carnavalswagen gebruik wordt gemaakt van stoffering, zorg er dan voor dat de textielproducten niet gemakkelijk ontvlambaar zijn.
  • Als het trekkende voertuig wordt ingepakt, zorg dan voor voldoende ventilatie voor de chauffeur (in verband met de uitlaatgassen). Denk ook aan goede ontsnappingsmogelijkheden in geval van calamiteiten.
  • Zorg voor een veilige installatie voor de stroomvoorziening. Alle factoren of omstandigheden die kortsluiting kunnen veroorzaken dienen te zijn uitgebannen.
  • Rol een kabelhaspel geheel af.
  • Denk aan het verantwoord gebruik van brandstoffen, jerrycans, of ander vluchtige, brandbare stoffen.
  • Indien u vragen heeft over de veiligheid van uw carnavalswagen kunt u contact opnemen met de optochtcommissie.
  • Alle wielen, van zowel trekkers als wagens, dienen op een deugdelijke manier tot dicht bij het wegdek afgeschermd te zijn, zodat zij geen gevaar opleveren voor het publiek

Carnavalsoptocht-Reglement-2024.pdf